Một số dự án tiêu biểu năm 2016

Năm 2016, EIFEC đã thực hiện được nhiều dự án quan trọng về lĩnh vực tổ chức triển lãm & sự kiện, thiết kế và thi công gian hàng triển lãm và nội thất văn phòng & showroom. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu về các mặt: 

- Quản lý & tổ chức các triển lãm Thương mại

 

 

- Quản lý & tổ chức các sự kiện chuyên ngành
 
 
- Thiết kế và thi công các gian hàng triển lãm
 
 
- Thiết kế và thi công nội thất văn phòng & showroom trưng bày